Conclusions de l’esdeveniment sobre connectivitat avançada i veu IP #MicroblauTalks

Experts de Microblau i Colt exposen el valor que la Telefonia IP aporta a les empreses

Microblau Colt celebra una jornada sobre el valor empresarial de la telefonia IP

El proper 24 de novembre, Microblau Colt acull a la seva seu un esdeveniment en el que s’exposarà el valor de la telefonia IP per les empreses. 

Com funciona el sistema de Telefonia IP?

Enlloc d’utilitzar les línies telefòniques habituals, la veu es codifica i s’envia i rep a través d’internet

Avantatges de la tecnologia de veu IP

Les trucades a través d’internet suposen tant estalvi de despeses com millora de la gestió de les comunicacions